index

function start_gdpr(){ //en if(window.location.href.includes("adcitymedia.com/en/contact/")){ document.getElementsByClassName("form-horizontal")[0].getElementsByClassName("form-group")[5].innerHTML ="

I accept the handling of my personal information

AdCityMedia collects and processes your personal information to provide you with products and services to inform you about news and updates of our products and services, to customize your experience of our site and to improve our products and services.

At any time you have the right to access, correct and delete your personal information and object to the processing of your personal information. You can exercise these rights by sending an e-mail to the following address info@adcitymedia.com.

AdCityMedia undertakes to respect and protect your personal information and personal integrity in accordance with applicable laws, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.
"; document.getElementsByClassName("form-horizontal")[0].getElementsByTagName("button")[0].setAttribute("disabled","disabled"); document.getElementById("gdpr_box").onclick = function(){ document.getElementsByClassName("form-horizontal")[0].getElementsByTagName("button")[0].removeAttribute("disabled"); document.getElementById("gdpr_box").setAttribute("disabled","disabled"); } } //sv if(window.location.href.includes("adcitymedia.com/sv/contact/")){ document.getElementsByClassName("form-horizontal")[0].getElementsByClassName("form-group")[5].innerHTML ="

Jag godkänner hantering av mina personuppgifter

AdCityMedia, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@adcitymedia.com.

AdCityMedia förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.
"; document.getElementsByClassName("form-horizontal")[0].getElementsByTagName("button")[0].setAttribute("disabled","disabled"); document.getElementById("gdpr_box").onclick = function(){ document.getElementsByClassName("form-horizontal")[0].getElementsByTagName("button")[0].removeAttribute("disabled"); document.getElementById("gdpr_box").setAttribute("disabled","disabled"); } } } document.addEventListener("DOMContentLoaded", start_gdpr);